Соціально-психологічна служба

Психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. На даному етапі розвитку суспільства, невід’ємною частиною вже став ефективний психолого-педагогічний супровід усіх учасників освітнього процесу. Основним завдання якого, є своєчасне виявлення, корекція, консультація проблемних аспектів освітнього процесу та розвитку особистості. 

Основною метою функціонування соціально-психологічної служби Комаргородського вищого професыйного училища є підвищення ефективності освітнього процесу шляхом його індивідуалізації та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників шляхом застосування методів і технологій практичної психології і соціальної педагогіки.

Соціально-психологічний супровід навчання і виховання будується, виходячи з особливостей навчального закладу, контингенту здобувачів освіти, традицій і творчого потенціалу педагогічного колективу, на виборі індивідуального “маршруту” супроводу, тобто програм, спрямованих не лише на вирішення проблем і ускладнень, але й на їх запобігання.

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Метою діяльності психолого-педагогічної  служби закладу  є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Завдання психологічної служби:

збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;

сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально--психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Робота здійснюється відповідно до Положення про психологічну службу 

 

 

Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність соціального педагога та практичного психолога, метою якої є створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти, а також робота з батьками та педагогічними працівниками. 

 

 

Графік роботи соціально-психологічної служби  

Дні тижня

Інтервал робочого часу

Примітка

 

з 8.00

по 17.00

Понеділок

з 8.00

по 15.30

Навчальний корпус 

з 15.30

по 17.00

Гуртожиток

Вівторок

з 8.00

по 15.30

Навчальний корпус 

з 15.30

по 17.00

Гуртожиток

Середа

з 8.00

по 15.30

Навчальний корпус 

з 15.30

по 17.00

Гуртожиток

Четвер

з 8.00

по 15.30

Навчальний корпус 

з 15.30

по 17.00

Гуртожиток

П’ятниця

з 8.00

по 17.00

Навчальний корпус

 

Шановні друзі! В училищі функціонує скринька довіри, куди Ви можете анонімно повідомити  про проблему, яка Вас турбує.

Інформацію можна надсилати на електронну адресу KaganTS@ukr.net

За консультаціями звертайтесь за телефоном: 0973772177(вайбер)