Звіти

Примітки до річної фінансової звітності за 2023 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2023 р.

Звіт про власний капітал за 2023 р.

Баланс на 01.01.2024 р.

Звіт про фінансовий результат за 2023 рік

Звіт директора Комаргородського вищого професійного училища за 2022-2023 н.р.

Баланс на 01.01.2022 р.

Баланс на 01.01.2023 р.

Звіт про надходження та використання коштів за 2022 р.

Звіт про надходження та використання коштів за 2020 р.

Звіт про надходження та використання коштів за 2021 р.

Звіт про фінансові результати за 2022 р.