Електрогазозварник. Водій автотранспортних засобів (на базі 9-х та 11-х класів)

Електрогазозварник 

Одна з найбільш запитуваних сьогодні професій – «Електрогазозварник». Маючи її можна легко знайти роботу з добрими заробітками як у нас в Україні, так і за кордоном. Ще зовсім недавно не досить престижна. Зварювання - надійний та економічний спосіб нероз'ємного з'єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Суть його - в утворенні   міцних зв'язків між атомами і молекулами з'єднувальних тіл завдяки місцевому зчепленню під тиском чи особливому виду деформацій. Неможливо уявити сучасне навколишнє середовище, без застосування такого міцного і доступного способу з'єднання, як зварювання.4

Ще в прадавні часи люди використовували паяння для виготовлення зброї, ювелірних виробів, знарядь праці. Поступовий розвиток ливарної справи привів до виникнення ливарного зварювання. Ливарне зварювання використовувалось для виго­товлення виробів з міді, олова, срібла та золота. Пізніше почали використовувати залізо, яке через високу температуру плавлення не піддавалось обробці. Пройшло багато поколінь металообробників поки винайшли горнове зварювання заліза. Але металообробники не стояли на досягнутому, тому винайшли електричне дугове зварювання. Наприкінці XIX століття французький хімік Ле-Шательє винайшов ацетилено-кисневе полум'я, а на початку XX французькі інженери Пінар і Фуше застосували його для зварювального пальни­ка. Так почалося промислове освоєння газового зварювання.

Саме в Україні вперше в світі були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикові зварювальні машини та машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є.О. Патоном. Розроблені технології, створені устаткування і матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в найрізноманітніших умовах:

      • на землі;
      • під водою;
      • в космічному просторі.

ц

Професія зварника в основному чоловіча, праця жінок на зварювальних роботах в зв'язку з підвищеною важкістю і шкідливістю обмежена. До виконання зварювальних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які мають кваліфікаційне посвідчення і пройшли інструктаж з техніки безпеки та медичний огляд. 

Успішно працювати електрогазоз­варником зможе не кожний. Ця професія вимагає від працівника певних індивідуально-психологічних   якостей. Електрогазозварник повинен мати добру зорову, короткочасну та оперативну пам'ять, зосередження та стійкість уваги, практичне мислення, розвинену   просторову уяву,   високий невербальний інтелект. Електрогазозварник - це емоційностійка, вольова, спокійна і впевнена в собі людина.   Зварнику повинні   бути притаманні   самостійність,   рішучість, акуратність в роботі зібраність, наполегливість   у   подоланні   труднощів, відповідальність. Професію електрогазозварника можна отримати в професійно-технічних навчальних закладах, безпосередньо на виробництві, та в навчально-курсових комбінатах. Висококваліфікованих фахівців готують вищі навчальні заклади І - II рівнів акредитації. Ця професія більше підходить молодим людям, які мають навички роботи з технікою, з рішучим, цілеспрямованим характером, сильною волею і самодисципліною.

 

 

 

Водій – професія особлива, зі своєю романтикою та своїми традиціями.водій

Це напружена і, в той же час, почесна праця, що вимагає високої фізичної

та емоційної самовіддачі, професіоналізму, таланту.

Професія водія – одна з найзатребуваніших і добре оплачуваних

професій на ринкупраці. Останнім часом удосконалюються технічні складові, 

дизайн та енергодинаміка автомобілів, постійно зростає обсяг автомобільних

вантажних і пасажирських перевезень, тому водій може бути впевненим,

що він не залишиться без роботи.