Звіти

Баланс на 01.01.2019 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Кошторис на 2017 рік

Звіт про рух власний капітал за 2017 рік

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Баланс за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт директора за 2017-2018 н.р.